ЧИЯ СПРАВА, ТОГО Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Про види відповідальності за порушення законодавства про працю, порядок накладення штрафів та проведення перевірок дотримання законодавства про працю.

Чинним законодавством України за порушення законодавства про працю передбачено кримінальну, адміністративну і дисциплінарну відповідальність посадових осіб підприємств, установ та організацій і фінансові санкції для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю.

Кримінальна відповідальність
Кримінальну відповідальність за порушення законодавства про працю передбачено ст. 172, 173, 175 Кримінального кодексу України (далі – КК України).
Відповідно до ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю) незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) (від 34 000 до 51 000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч НМДГ (від 51 000 до 85 000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
Статтею 173 КК України встановлено відповідальність за грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, яке карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладено угоду щодо його роботи за межами України, караються штрафом від п’ятдесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.
Визначення терміна «грубе порушення» у чинному законодавстві України відсутнє, у зв’язку з чим визнання порушення законодавства про працю грубим залежить від категорії працівника, права якого порушено (неповнолітній, особа з обмеженими можливостями, вагітна жінка, одинока мати тощо), кількості осіб, права яких порушено, розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівникам, мотивів вчинення правопорушення.
Відповідальність за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, встановлено ст.  175 КК України і карається штрафом від п’ятисот до тисячі НМДГ (від 8500 до 17 000 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, карається штрафом від тисячі до півтори тисячі НМДГ (від 17 000 до 25 500 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Особу звільняють від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

Адміністративна відповідальність
Адміністративну відповідальність за порушення законодавства про працю передбачено частинами першою – четвертою та сьомою ст. 41, ст. 411, 412, 413, 1881, 1886 Кодексу України про адміністративні право-­порушення (далі – КУпАП).
Згідно зі ст. 255 КУпАП правом складання протоколів про адміністративне правопорушення за частиною першою ст.  41, ст.  411, 412, 413, 1881 КУпАП наділено уповноважених посадових осіб Держпраці та її територіальних органів (державних інспекторів з питань праці). Для ухвалення рішення щодо притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за зазначеними статтями протоколи розглядаються районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами.
Відповідно до ст. 230-1 КУпАП від імені Держпраці України уповноважені посадові особи (державні інспектори з питань праці) мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, повязані з невиконанням законних вимог відповідних посадових осіб або створенням перешкод для діяльності Держпраці України (ст. 1886 КУпАП) і накладати адміністративні стягнення.
Частиною першою ст. 41 КУпАП передбачено відповідальність за порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплату їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їхньої трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення громадян», або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста НМДГ (від 510 до 1700 грн).
Згідно з частиною другою ст. 41 КУпАП повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину­інваліда, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот НМДГ (від 1700 до 5100 грн).
Відповідно до частини третьої ст. 41 КУпАП фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі НМДГ (від 8500 до 17 000 грн).
Частиною четвертою ст. 41 КУпАП встановлено відповідальність за повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню у вигляді штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, у розмірі від однієї до двох тисяч НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн).
Згідно з частиною сьомою ст. 41 КУпАП порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, яких залучають до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн).
Відповідно до ст. 411 КУпАП ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти НМДГ (від 51 до 170 грн).
Статтею 412 КУпАП передбачено, що в разі порушення чи невиконання зобовязань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів на них може бути накладено штраф у сумі від п’ятдесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн).
Згідно зі ст. 413 КУпАП ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, тягне за собою накладення штрафу від одного до п’яти НМДГ (від 17 до 85 грн).
Відповідно до ст. 1886 КУпАП невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн).
Створенням перешкод для діяльності державних інспекторів з питань праці вважаються дії (бездіяльність) посадових осіб суб’єкта господарювання, що призводять до неможливості застосування повноважень інспекторів і унеможливлюють з’ясування дійсної ситуації з додержання законодавства про працю.

Дисциплінарна відповідальність та фінансові санкції
Дисциплінарну відповідальність застосовує роботодавець до посадової особи, винної у порушенні законодавства з питань праці…

Віталій Сажієнко,
директор департаменту з питань праці
Державної служби України з питань праці

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5