Безпека у фотооб’єктиві


Про розмаїття інструментів у сфері охорони праці, які використовує Прилуцька тютюнова фабрика.

Ганна Самойленко,
керівник служби охорони праці
компанії «Бритіш Американ Тобакко Україна»,
лідер рейтингу із впровадження ризик-менеджменту

Прилуцька тютюнова фабрика – виробничий підрозділ «Бритіш Американ Тобакко Україна» – є сучасним високотехнологічним виробництвом з багатою історією, яке випускає сигарети для українського ринку та експортує свою продукцію та напівфабрикати (тютюн і фільтропалички) до Вірменії, Грузії, Молдови, Білорусі та Сінгапуру. З 2006 р. на фабриці впроваджено інтегровану систему управління виробництвом згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001 (система менеджменту якості), ISO 14001 (система екологічного менеджменту) та OHSAS 18001 (система менеджменту гігієни і безпеки праці).

Багатомільйонні інвестиції компанії «Бритіш Американ Тобакко» в Прилуцьку тютюнову фабрику дали змогу модернізувати обладнання, збудувати на місці старого виробництва нове сучасне високотехнологічне підприємство, до якого входять тютюновий і сигаретний цехи, адміністративна будівля, енергоцентр та склад готової продукції, а також розпочати випуск нової продукції й поліпшити умови праці понад 500 працівників фабрики.


Робота щодо охорони праці на підприємстві ґрунтується на трьох складових:

– інженерно­технічних рішеннях, направлених на підвищення рівня безпеки праці;

– системах та процедурах, які забезпечують відповідність законодавчим вимогам і внутрішнім вимогам компанії;

– проектах і комунікаційних програмах, які заохочують працівників та підрядників дотримуватись безпечної поведінки та спрямовані на усвідомлення потреби працювати безпечно та відповідально.

Корпоративна стратегія компанії «Бритіш Американ Тобакко» здебільшого полягає в проактивному та ризик­орієнтованому підході до питання безпеки праці та довкілля, тобто в мінімізації ризиків і в роботі на запобігання нещасним випадкам, а не подолання їхніх наслідків.

Створена процедура оцінки ризиків враховує вид обладнання, місце роботи, професію та ін. Карти оцінки ризиків регулярно переглядаються відповідно до процедури, а також у разі інших процесів, нового обладнання, змін у законодавстві чи внутрішніх вимогах або у зв’язку з настанням нещасного випадку.

Крім того, у 2015 р. було впроваджено новий інструмент «Швидке передбачення ризиків», який застосовують працівники під час виконання нестандартних або масштабних робіт з підвищеною небезпекою. Головний принцип цього підходу: «Зупинись – Подумай – Дій». Іншими словами, перед початком робіт потрібно ідентифікувати ризики, усунути або мінімізувати їх, та лише потім розпочати роботу. Власне, ризики визначає той, хто безпосередньо виконуватиме такі роботи на конкретному місці. Навчання стосовно використання цього інструменту проведено для всіх працівників виробництва.

Слід зазначити, що згідно з першим напрямом діяльності щодо охорони праці, де йдеться про інженерно­технічні рішення, компанія активно інвестує у створення комфортних та безпечних умов праці.

Яскравим прикладом ефективного використання інженерно­технічних рішень є проект Kindergarten. Філософія цього підходу полягає в тому, що потрібно створити такі умови, за яких навіть дитина на виробництві могла б перебувати в безпеці.


Основними завданнями проекту є:

– розмежування руху транспорту та людей як у приміщеннях, так і на території підприємства;

– візуалізація небезпек та недопущення контакту з небезпечними частинами обладнання;

– забезпечення безпечного виконання робіт на висоті.

На території фабрики встановлені захисні огорожі, що запобігають зіткненню людей і транспортних засобів, небезпечні місця позначені знаками безпеки та захищені надійними огорожами.

Дуже важливим як для нових інженерно­технічних рішень щодо безпеки охорони праці, так і для забезпечення проактивного підходу та двосторонньої комунікації між керівництвом компанії та її працівниками, є проект Near Miss. Його суть…

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5