Безпека та якість у системах менеджменту: ISO 9001:2015


Протягом 2016 року в нашому журналі буде опубліковано цикл статей, у яких докладно розповідатиметься про створення та розвиток міжнародних стандартів у галузі систем менеджменту, їх зміст та вимоги, а також висвітлюватимуться питання якості, екології, гігієни та безпеки праці, енергоспоживання у світлі вимог відповідних міжнародних стандартів ISO як кращих світових практик.
У даній публікації розглядається базова концепція систем менеджменту, розповідається про розвиток систем менеджменту якості та нову редакцію стандарту ISO 9001:2015.

Базова концепція та модель систем менеджменту

Основний виробничий ланцюжок «постачальники – виробник – споживачі», який формується в системах менеджменту, по суті, є сукупністю взаємозалежних процесів, спрямованих на отримання результату: випуск продукції та/або надання послуг.
Сучасна концепція систем менедж­менту полягає в тому, що результатом роботи компаній є продукти та/або по­слуги для споживачів. Щоб отри­ма­ти цей результат, компанії повинні мати та управляти такими взаємозалежними еле­ментами систем менеджменту: 1) споживачі; 2) процеси; 3) постачальники; 4) персонал; 5) інфраструктура; 6) середовище виконання процесу; 7) ресурси для моніторингу та вимірювання; 8) база знань організації; 9) вище керівництво; 10) продукти та послуги; 11) заінтересовані сторони.
Базова модель систем менеджменту (рис. 2) складається із взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів для досягнення результату: випуску продукції та/або надання послуг. Результатом роботи систем менеджменту є якість, строк, кількість, сервіс, ціна та інші вимоги до продуктів/послуг. Основна функція вищого керівництва – ефективно управляти елементами системи менеджменту для отримання якісного результату.

Концепція втрат у системах менеджменту

Виробництво продукції та/або надання послуг завжди пов’язані з витратами ресурсів, а витрати завжди пов’язані із втратами.
Нарівні з базовою концепцією систем менеджменту необхідно розглядати концепцію втрат у системах менеджменту. На практиці менеджери добре знають і розуміють, що таке результат діяльності організації та витрати на досягнення результату, але, на жаль, приділяють недостатньо часу ідентифікації втрат у виробничих системах. Уніфікація, що почалася останніми роками, та інтеграція міжнародних стандартів у галузі систем менеджменту підводить нас до розуміння необхідності єдиного підходу в системах менеджменту на основі концепції втрат.
Автор сформулював таку модель і аксіоми концепції втрат у системах менеджменту (рис. 3):

Аксіома 1. Діяльність організації завжди спрямована на результат. Результатом діяльності організації завжди є продукція та/або послуга.

Аксіома 2. Організація у процесі досягнення результату завжди має втрати. Для отримання результату їй необхідні ресурси двох видів. Перший – це ресурси, що переробляються і трансформуються в результат: матеріали, сировина, вироби для комплектування, енергія, інформація тощо. Другий вид – персонал, інфраструктура, робітниче середовище тощо, які сприяють переробці й трансформації першого виду ресурсів у результат, тобто  продукцію та/або послуги.

Аксіома 3. Організація несе витрати на досягнення результатів, у числі яких завжди присутні втрати. Втрати – це частина витрат, які не створюють цінності для споживача. Втрати необхідно ідентифікувати і прагнути виключати та/або знижувати їх у процесі діяльності організації. Втрати обумовлюють підвищення ціни для споживача та/або зменшення прибутків для організації.

Аксіома 4. Втрати організації при отриманні результату пов’язані…

Детальніше читайте на сторінках журналу.

Віталій Цопа,
докт. техн. наук, професор МІМ-Київ,
міжнародний експерт і аудитор з систем менеджменту

president banner1 banner4 banner3 banner2 banner5